Friday, April 7, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 46: Triệt cỏ tận gốc

Ông bà nói cấm có sai: "Muốt giệt cỏ phải giệt tận gốc"! :v

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 46: Triệt cỏ tận gốc

No comments:

Post a Comment