Monday, April 10, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 61: Nhường chỗ trên xe bus

Là người đàn ông, phải lịch sự nhường chỗ cho phụ nữ ở những nơi công cộng. :v

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 61: Nhường chỗ trên xe bus

No comments:

Post a Comment