Thursday, April 13, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 67: Hình xăm đặc biệt

Mỗi hình xăm đều có ý nghĩa riêng của nó. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 67: Hình xăm đặc biệt

No comments:

Post a Comment