Thursday, April 13, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 69: Tập ăn chuối

Nói gì thì nói chứ ăn chuối vẫn là một nghệ thuật không trừu tượng...

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 69: Tập ăn chuối

No comments:

Post a Comment