Sunday, April 16, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 79: Nước giữa sa mạc

Giữa sa mạc nóng cháy mà có nguồn nước tự nhiên thì tuyệt vời biết bao. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 79: Nước giữa sa mạc

No comments:

Post a Comment