Monday, April 10, 2017

Mr. FAP (bộ mới) phần 230: Thần giấy vệ sinh

Tôi nghĩ cuộc sống nên có thêm nhiều vị thần như thế này, để lực lượng an ninh có thêm nhiều việc làm hơn, haha.
Mr. FAP (bộ mới) phần 230: Thần giấy vệ sinh

No comments:

Post a Comment