Saturday, May 6, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 112: Đàn guitar và đàn bà

Thanh niên ngoài biết chơi đàn guitar một cách thuần thục, còn biết chơi cả đàn tỳ bà nữa. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 112: Đàn guitar và đàn bà

No comments:

Post a Comment